Пінчук Василь Дмитрович

Директор клініки. Доктор медичних наук. Професор. Лікар-хірург вищої категорії.

Директор приватної клiнiки "Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї та естетичної медицини"

Професор кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика

Хiрург вищої категорiї. Доктор медичних наук. Автор 210 наукових публiкацiй.

Президент Всеукраїнської асоцiацiї пластичних, реконструктивних i естетичних хiрургiв.

Дiйсний член Спiлки пластичних реконструктивних i естетичних хiрургiв Росiї.

 • В 1982 роцi закiнчив факультет пiдготовки лiкарiв Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург).
 • З 1982 по 1986 рiк служба в Збройних Силах на посадi вiйськового лiкаря.
 • В 1986-1989 роках навчання в ад'юнктурi по хiрургiї Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова й робота над дисертацiєю, присвяченою пластичнiй хiрургiї на тему: "Передплiччя як донорська область для аутопластики складними шкiрними клаптями на судиннiй нiжцi", захищенiй в 1989 роцi.
 • З 1989 по 1993 рiк викладач кафедри оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю Вiйськово-медичної академiї iменi С. М. Кiрова (Санкт-Петербург).
 • З 1994 по 1999 рiк доцент кафедри вiйськової хiрургiї Української Вiйськово-медичної академiї (Київ).
 • З 1994 по 2001 рiк директор мiського центра пластичної мiкрохiрургiї й хiрургiї кiстi Київської мiської клiнiчної лiкарнi
 • З 2001 по теперiшнiй час директор приватної клiнiки "Київський мiський центр пластичної мiкрохiрургiї й естетичної медицини"
 • З 1 вересня 2007 року по теперiшнiй час професор, доцент кафедри комбустiологiї й пластичної хiрургiї Нацiональної медичної академiї пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупiка (Київ).
 • В 2012 році захистив дисертацію доктора медичних наук за спеціальністю" хірургія: "Профілактика та лікування ускладнень при естетичній збільшувальній мамопластиці".

Пiдвищення квалiфiкацiї

 • В 1994 роцi спецiалiзацiя по мiкрохiрургiї судин у Київськiй академiї пiслядипломної освiти
 • У жовтнi 1995 року iнтенсивнi курси по естетичнiй пластичнiй хiрургiї обличчя й пластичнiй й реконструктивнiй хiрургiї грудей (м. Москва).
 • У лютому 1996 року семiнар по пластичнiй реконструктивнiй i естетичнiй хiрургiї (м. Москва).
 • У вереснi 1996 року 3-й Мiжнародний конгрес по естетичнiй хiрургiї (м. Москва).
 • У груднi 1996 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi iмплантатами Мак Ган (м. Москва).
 • У груднi 1996 року теоретичний семiнар "Загальнi питання естетичної i реконструктивної хiрургiї молочних залоз" (м. Москва).
 • В 1998 роцi пiдвищення квалiфiкацiї по судиннiй хiрургiї в Київськiй академiї пiслядипломної освiти.
 • В 1998 роцi стажування по пластичнiй реконструктивнiй й естетичнiй хiрургiї в Providens Healthcare Network, Waco, Texas, USA.
 • В 2000 роцi спецiалiзацiя по хiрургiчнiй стоматологiї в Київськiй академiї пiслядипломної освiти.
 • У лютому 2001 року участь у другому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй, Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Москва).
 • В 2001 роцi стажування по пластичнiй, реконструктивнiй й естетичнiй хiрургiї у клiнiках м. Денвер, Colorado, USA.
 • У лютому 2002 року участь у третьому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй, Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Москва).
 • В 2002 роцi пiдвищення квалiфiкацiї по навчальному циклу "пластична хiрургiя обличчя" у Київськiй академiї пiслядипломної освiти.
 • У квiтнi 2002 року Курси й Майстер-клас по ринопластицi (Київ).
 • У червнi 2003 року участь у четвертому Мiжнародному Конгресi по Пластичнiй Реконструктивнiй й Естетичнiй Хiрургiї (м. Ярославль).
 • В 2006 роцi тематичне вдосконалення по навчальному циклi "основи пластичної хiрургiї" у Київськiй медичнiй академiї пiслядипломної освiти.
 • У травнi 2006 року дев'ятий Iнтенсивний курс по Пластичнiй i Реконструктивнiй Хiрургiї (м. Москва).
 • У вереснi 2006 року участь у Мiжнародному семiнарi "Сучаснi методики редукцiї й протезування жiночих грудей" (Київ).
 • У жовтнi 2006 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi при асиметрiї й аномалiях плюс мастопексiя й реконструкцiя з iмплантантами Мак Ган (Київ).
 • У лютому 2007 року участь в VI Мiжнародному симпозiумi по естетичнiй медицинi — (Москва).
 • У серпнi 2007 року участь у Тренiнг Курсi й Вiдкритому Форумi по Естетичнiй i Пластичнiй Хiрургiї "Використання силiконових iмплантантiв i iнновацiйних технологiй в Естетичнiй Пластичнiй Хiрургiї" (Єреван).
 • У серпнi 2007 року курси по бiорозмiрнiй збiльшуючiй мамопластицi по збiльшенню грудей з використанням Системи Матриця Аллерган (Єреван).
 • У лютому 2008 року участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній міжнародній конференції "Профілактика ускладнень в пластичній та реконструктивній хірургії" (Київ).
 • У жовтні 2008 року участь у ІІІ з"їзді ВАПРЕХ "Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії" (Київ).
 • У лютому 2010 року участь у четвертій міжнародній науково-практичній конференції "Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії" (Київ).
 • У червні 2010 року участь у ХХІІ з"їзді хірургів України (Вінниця).
 • У грудні 2010 року участь у другому (VІІ) з"їзді Російської спілки пластичних, реконструктивних і естетичних хірургів (Москва).
 • У грудні 2011 року участь ХІ-тій щорічій міжнародній наук.-практ. конференції "Рани, ранева інфекція, пластика та електрозварювання живих тканин" (Київ).
 • У грудні 2012 року участь в ІІ-ому Національному конгресі "Пластична хірургія" (Москва)
 • У квітні 2012 року ПАЦ зі спеціальності «Хірургія» у НМАПО імені П.Л. Шупика.
 • 26 червня 2012 року атестація на вищу категорію зі спеціальності «Хірургія» в атестаційній комісії МОЗ України.
 • У вересні 2013 року участь в науково-практичній програмі «Осінній клуб» (Прованс, Франція)
 • У листопаді 2013 року участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії» (Київ).
 • У червні 2014 року участь в просунотому курсі «Естетична збільшувальна мамопластика» (Бельгія, Брюсель).
 • У листопаді 2014 року участь в ХІV-тій щорічій міжнародній наук.-практ. конференції "Хірургія поранень. Невідкладна та планова хірургія, застосування електрозварювання живих тканин" (Київ).
 • У жовтні 2014 року участь в роботі IV з'їзду Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів «Актуальні питання пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії» (Київ).
 • У березні 2015 року участь у майстер-класі «Використання імплантантів з мікрополіуретановим покриттям при ендопротезування жіночих грудей. Ліпофілінг у пластичній хірургії грудей» (Київ).
 • У травні 2015 року участь в міжнародній конференції «Актуальні питання сучасної пластичної хірургії, естетичної медицини та дерматології» (Одеса).
 • У жовтні 2015 року участь в роботі XXIII з'їзду хірургів України (Київ).
 • З 10.09 по 26.10.2015 р. ТУ «Пластична хірургія тулуба» у НМАПО імені П.Л. Шупика.
 • У грудні 2015 року участь у майстер-класі «Використання імплантантів Microthane при ендопротезування жіночих грудей» (Київ).
 • У лютому 2016 року участь у майстер-класі «Реконструкція молочних залоз. Корекція птозу верхніх повік» (Львів).
 • У травні 2016 року участь у VVP ISAPS «Інноваційні технології хірургічного і нехірургічного омолодження обличчя» (Київ).
 • У вересні 2016 участь в програмі візиту професора ISAPS (VPP ІІ) Оскара Раміреза «Сучасні технології ендоскопічного і малоінвазивного омолодження обличчя. Ріносептопластика» (Київ).
 • У грудні 2016 р. участь у Другому міжнародному майстер-класі з участю Клауса Екснера і Бянка Екснер «Хірургічна корекція мікротія і вродженого птозу верхніх повік» (Львів).
 • У травні 2017 р. участь у Міжнародній конференції «Регенеративні технології в сучасній медицині» (Одеса).
 • У червні 2017  участь в Міжнародному симпозіумі «Трансплантація і регенеративна медицина» (Київ).
 • У липні 2017 р. участь в Міжнародному майстер-класі за участю Костянтина Стана «Хірургія молочних залоз та обличчя» (Чернівці).
 • У вересні 2017 р. участь в Міжнародному майстер-класі за участю Маріо Пелле Чераволло «Естетична хірургія грудей і обличчя — секрети удосконалення» (Київ)
 • У жовтні 2017 р. участь в Міжнародному форумі «Мадридський курс щодо удосконалення грудей. (Мадрид).

Виконуванi операцiї i процедури

Естетична хiрургiя обличчя:

 • ендоскопiчна пiдтяжка чола i брiв;
 • ендоскопiчна пiдтяжка обличчя;
 • ендоскопiчна пiдтяжка шиї;
 • пiдтяжка обличчя;
 • пiдтяжка чола;
 • пiдтяжка шиї;
 • пластика повiк;
 • транскон'юнктивальна пластика повiк;
 • закрита i вiдкрита риносептопластика;
 • пластика вушних раковин;
 • пластика губ.

Естетична хiрургiя молочних залоз:

 • збiльшення молочних залоз;
 • зменшення молочних залоз;
 • пiдтяжка молочних залоз;
 • пластика соска та ареоли.

Естетична хiрургiя тiла i кiнцiвок:

 • лiпопластика рiзних дiлянок тiла та обличчя;
 • пiдтяжка стегон;
 • пластика плечей;
 • пластика i ендопротезування сiдниць;
 • пластика передньої стiнки живота;
 • корекцiя рубцiв;
 • видалення новоутворень.

Естетичнi малоiнвазiйнi манiпуляцiї:

 • середнiй хiмiчний пiлiнг обличчя та кистей;
 • армування золотими нитками;
 • iн'єкцiйне збiльшення губ;
 • корекцiя деформацiй, зморщок, носогубних, мiжбрiвних складок iн'єкцiями бiогеля та iн'єкцiями власного жиру;
 • корекцiя зморщок чола, "гусячих лапок", "звички морщити чоло" iн'єкцiями препарату "диспорт" (ботулотоксин);
 • видалення бородавок, папiлом, пiгментних утворень хiрургiчним лазером;
 • лiкування телеангиоектазiй, дрiбних розширених вен методом склеротерапiї.

Реконструктивна хiрургiя:

 • реконструкцiя молочних залоз;
 • реконструкцiя передньої черевної стiнки;
 • реконструкцiя вушних раковин;
 • реконструкцiя кистi.
 • мiкрохiрургiчна аутотрансплантацiя тканин при дефектах покривних тканин рiзної локалiзацiї;
 • мiкрохiрургiчна реплантацiя сегментiв кiнцiвок;
 • операцiї при ушкодженнях сухожиль кистi;
 • операцiї при ушкодженнях нервiв i судин верхньої кiнцiвки;
 • операцiї при ушкодженнях кiсток кистi.
Нагору